ČSN EN ISO 9001 | ČSN EN ISO 14001
Certifikát systému řízení výroby

PREFA Troubelice a.s.

Prefabrikace * Stavební činnost * Inženýrská činnost * Obchodní činnost

585 032 338

PREFA Troubelice a.s.
Troubelice 24
783 83 Troubelice

IČO: 47676655
DIC: CZ47676655

více »

Pracovní doba společnosti

Po - Pá: 6:30 - 15:00
So:         dle domluvy

Nabízíme autodopravu
Tatra
Iveco
Scania
Nacházíte se zde: Úvod » Prefabrikace » Silniční panel

Silniční panel

Prefabrikované silniční panely jsou určeny pro zpevnění pojízdných komunikací. Panely musí být uloženy na upraveném a zpevněném podloží. Panely lze použít:

  • Dle normy ČSN 73 6114 k výstavbě parkovišť a odstavných ploch, příjezdů na staveniště apod. při dodržení předpokládaného dopravního zatížení třídy III a IV. (Jsou navrženy na pojezd nákladního vozidla 20 t)
  • Dle normy ČSN 1991-1-1 Panely pro dopravní a parkovací plochy kategorie G. (pro vozidla do celkové hmotnosti 16 t s max. zatížením na nápravu 120 kN a maximálním kolovým tlakem 60 kN)

 

Nově od roku 2018: Silniční panel IZD 3/1/0,15 JP 20t

 Využití pro stavby:

  • zpevnění povrchu dočasných komunikací
  • zřízení provizorních staveništních vozovek
  • skladovací a manipulační plochy
  • parkovací plochy
  • po demontáži je lze použít opakovaně
     

 

kat. čís. Název a označení výrobku Velikost objem
m3
hmotnost
kg
beton
tř.
L B H
14 Silniční panel 3x1m 3000 1000 150 0,45 1 050 C 30/37

Výrobek byl certifikován v rámci projektu:

                         Partnerství znalostního transferu FAST, VŠB-TUO - Prefa Troubelice a.s.,

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004867